richtingaanwijzer groen

Zo werkt het

man dient klacht in over aanbesteden

Leden van 'Klachtenmeldpunt Aanbesteden' vermelden in hun aanbestedingsdocumenten het klachtenmeldpunt waar ondernemers mogelijke klachten kunnen indienen.
Ieder lid krijgt van ons een eigen beveiligde webpagina met een digitaal klachtenformulier.

word nu lid

In geval van een klacht die betrekking heeft op een concrete aanbesteding:

Stap 1

Bevestigt Klachtenmeldpunt Aanbesteden per omgaande ontvangst van de klacht aan de klager en aanbestedende dienst en overleggen we of u zelf de klacht in behandeling gaat nemen of dat wij dat voor u gaan doen. In het laatste geval geven we vooraf een raming van te verwachten tijdsduur en kosten.

Stap 2

Onderzoekt een deskundige van Klachtenmeldpunt Aanbesteden of de klacht ontvankelijk is en terecht is, eventueel aan de hand van aanvullend verstrekte gegevens door de klager en/of aanbestedende dienst. Voor second opinion kan een tweede deskundige worden ingeschakeld;

Stap 3

Brengt Klachtenmeldpunt Aanbesteden uiterlijk binnen 5 werkdagen haar schriftelijk advies uit aan de aanbestedende dienst en de klager. Het is vervolgens aan de aanbestedende dienst hoe zij inhoudelijk reageert op de klacht richting de klager.

Stap 4

Archiveert Klachtenmeldpunt Aanbesteden het dossier van de klacht.

“Een onafhankelijke deskundige klachtenregeling”

De samenwerking met het Klachtenmeldpunt van Conducto is prettig, snel en professioneel. Het grote voordeel is dat het Klachtenmeldpunt snel kan schakelen met een onafhankelijk jurist uit een andere hoek van het land, zodat zowel de partij met de klacht als De Connectie snel een objectieve uitspraak hebben.

quote
Renate Monsees
De Connectie

De samenwerking is uitstekend. Wanneer er een klacht binnenkomt worden wij hiervan direct in kennis gesteld. Het aangeleverde advies is begrijpelijk geschreven en als bijlage te gebruiken bij de communicatie naar de klagende onderneming. Gelukkig komt het voor onze organisaties zeer weinig voor maar je hebt wel de zekerheid dat een klacht onafhankelijk en integer wordt behandeld. Wij opteren voor een nog jarenlange samenwerking.

quote
Wilco van Schagen
Gemeente Hoorn
lidmaatschap

Word nu lid

En laat je door ons ontzorgen

word nu lid

Richt bij ons, net als meer dan 50 andere organisaties,  je standaard klachtafhandeling bij aanbestedingsprocedures in. Door lid te worden borg je structureel een onafhankelijke en deskundige klachtenregeling voor je organisatie en voldoe je aan de regelgeving die in dit kader voortvloeit uit de Aanbestedingswet 2012, welke in 2013 in werking is getreden.

word nu lid

Een greep uit onze leden

Deze aanbestedende diensten hebben hun standaard klachtenregeling bij ons ingericht: