richtingaanwijzer groen

Voordelen

man dient klacht in over aanbesteden

Door lid te worden van 'Klachtenmeldpunt Aanbesteden' voldoet u als aanbestedende dienst aan alle verplichtingen die in dit kader voortvloeien vanuit flankerend beleid bij de Aanbestedingswet 2012.  De jaarlijkse contributie bedraagt €295,- voor dekking van handling- en administratiekosten. Behandeling van klachten door onze aanbestedingsdeskundigen kost €175,- per uur, berekend op kwartierbasis. Alle bedragen zijn exclusief btw.

word nu lid
voordelen

Bij uw lidmaatschap zit inbegrepen:

 • check

  Een volledig ingericht en operationeel 'Klachtenmeldpunt Aanbesteden' waar ondernemers snel en laagdrempelig een klacht kunnen indienen;

 • check

  Uw eigen beveiligde webpagina met een digitaal klachtenformulier;

 • check

  Directe beschikbaarheid van ons team van onafhankelijke aanbestedingsdeskundigen die klachten onderzoekt en daarover schriftelijk advies uitbrengt;

 • check

  Behandeling van klachten binnen uiterlijk vijf werkdagen vanaf ontvangst van een klacht tot en met het uitbrengen van advies;

 • check

  Borging van administratieve vastlegging van alle klachten;

 • check

  De beschikking over juridisch getoetste (model)teksten van beschrijving van de klachtenprocedure die opgenomen kunnen worden in uw aanbestedingsbeleid en aanbestedingsdocumenten.

“Een onafhankelijke deskundige klachtenregeling”

De samenwerking met het Klachtenmeldpunt van Conducto is prettig, snel en professioneel. Het grote voordeel is dat het Klachtenmeldpunt snel kan schakelen met een onafhankelijk jurist uit een andere hoek van het land, zodat zowel de partij met de klacht als De Connectie snel een objectieve uitspraak hebben.

quote
Renate Monsees
De Connectie

De samenwerking is uitstekend. Wanneer er een klacht binnenkomt worden wij hiervan direct in kennis gesteld. Het aangeleverde advies is begrijpelijk geschreven en als bijlage te gebruiken bij de communicatie naar de klagende onderneming. Gelukkig komt het voor onze organisaties zeer weinig voor maar je hebt wel de zekerheid dat een klacht onafhankelijk en integer wordt behandeld. Wij opteren voor een nog jarenlange samenwerking.

quote
Wilco van Schagen
Gemeente Hoorn
lidmaatschap

Word nu lid

En laat je door ons ontzorgen

word nu lid

Richt bij ons, net als meer dan 50 andere organisaties,  je standaard klachtafhandeling bij aanbestedingsprocedures in. Door lid te worden borg je structureel een onafhankelijke en deskundige klachtenregeling voor je organisatie en voldoe je aan de regelgeving die in dit kader voortvloeit uit de Aanbestedingswet 2012, welke in 2013 in werking is getreden.

word nu lid

Een greep uit onze leden

Deze aanbestedende diensten hebben hun standaard klachtenregeling bij ons ingericht: