richtingaanwijzer groen

Daarom lid worden

man dient klacht in over aanbesteden

Aanbestedende diensten moeten vanuit flankerend beleid bij de Aanbestedingswet 2012 de standaard klachtenregeling uitvoeren en onderdeel laten zijn van hun aanbestedingsbeleid.

word nu lid

Het is hiervoor noodzakelijk dat de aanbestedende dienst:

  • word nu lid

    Minimaal twee personen binnen haar organisatie aanwijst die als onafhankelijk meldpunt fungeren. Deze personen hebben verstand van inkoop en aanbesteden, bij voorkeur met een juridische achtergrond en zijn niet betrokken bij de concrete aanbesteding waar betreffende klacht op van toepassing is;

  • word nu lid

    In haar aanbestedingsbeleid een beschrijving opneemt van de klachtenprocedure;

  • word nu lid

    Bij iedere aanbesteding meldt waar ondernemers een klacht kunnen indienen en hoe de klachtenprocedure zal verlopen.

In de praktijk blijkt dat het voor veel aanbestedende diensten niet mogelijk of wenselijk is om zelfstandig een klachtenmeldpunt in te richten.

Vaak beschikken aanbestedende diensten niet over onafhankelijke personen met (juridische) kennis van inkoop en aanbesteden buiten haar eigen inkooporganisatie. Bovendien blijkt het lastig om de continuïteit van het klachtenmeldpunt en een snelle behandeling van klachten te waarborgen en wordt al gauw de schijn van belangenverstrengeling gewekt.

Speciaal hiervoor is Klachtenmeldpunt Aanbesteden opgericht.
Om u een gedegen en onafhankelijk alternatief te bieden.

“Een onafhankelijke deskundige klachtenregeling”

De samenwerking met het Klachtenmeldpunt van Conducto is prettig, snel en professioneel. Het grote voordeel is dat het Klachtenmeldpunt snel kan schakelen met een onafhankelijk jurist uit een andere hoek van het land, zodat zowel de partij met de klacht als De Connectie snel een objectieve uitspraak hebben.

quote
Renate Monsees
De Connectie

De samenwerking is uitstekend. Wanneer er een klacht binnenkomt worden wij hiervan direct in kennis gesteld. Het aangeleverde advies is begrijpelijk geschreven en als bijlage te gebruiken bij de communicatie naar de klagende onderneming. Gelukkig komt het voor onze organisaties zeer weinig voor maar je hebt wel de zekerheid dat een klacht onafhankelijk en integer wordt behandeld. Wij opteren voor een nog jarenlange samenwerking.

quote
Wilco van Schagen
Gemeente Hoorn
lidmaatschap

Word nu lid

En laat je door ons ontzorgen

word nu lid

Richt bij ons, net als meer dan 50 andere organisaties,  je standaard klachtafhandeling bij aanbestedingsprocedures in. Door lid te worden borg je structureel een onafhankelijke en deskundige klachtenregeling voor je organisatie en voldoe je aan de regelgeving die in dit kader voortvloeit uit de Aanbestedingswet 2012, welke in 2013 in werking is getreden.

word nu lid

Een greep uit onze leden

Deze aanbestedende diensten hebben hun standaard klachtenregeling bij ons ingericht: