Contact opnemen

Waterschap Vallei en Veluwe

waterschap-vallei-en-veluwe-1-

Online klachtenmeldpunt

Hebt u een klacht over een aanbesteding van Waterschap Vallei en Veluwe, dan kunt u hier uw klacht indienen. U krijgt van ons een bevestiging nadat uw klacht in behandeling is genomen. In de aanbestedingsdocumenten vindt u de beschrijving van de klachtenprocedure.

Een klacht dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • word nu lid

  U bent een (potentiële) gegadigde/inschrijver, of een onderaannemer van een (potentiële) inschrijver;

 • word nu lid

  U omschrijft duidelijk waarover u specifiek klaagt, u motiveert uw klacht en doet een voorstel hoe de klacht kan worden verholpen;

 • word nu lid

  U voegt alle relevante informatie toe als bijlage(n), die noodzakelijk is om de klacht goed te kunnen behandelen. U kunt uitsluitend PDF-documenten toevoegen;

 • word nu lid

  U vermeldt uw naam en adres.

 • word nu lid

  Download hier de officiële klachtenregeling van Waterschap Vallei & Veluwe

klachtenmeldpunt


Klachtafhandeling: