Contact opnemen

Waterschap Vallei en Veluwe

waterschap-vallei-en-veluwe-1-

Online klachtenmeldpunt

Hebt u een klacht over een aanbesteding van Waterschap Vallei en Veluwe, dan kunt u hier uw klacht indienen. U krijgt van ons een bevestiging nadat uw klacht in behandeling is genomen. In de aanbestedingsdocumenten vindt u de beschrijving van de klachtenprocedure.

Een klacht dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • word nu lid

  U bent een (potentiële) gegadigde/inschrijver, of een onderaannemer van een (potentiële) inschrijver;

 • word nu lid

  U omschrijft duidelijk waarover u specifiek klaagt, u motiveert uw klacht en doet een voorstel hoe de klacht kan worden verholpen;

 • word nu lid

  U voegt alle relevante informatie toe als bijlage(n), die noodzakelijk is om de klacht goed te kunnen behandelen. U kunt uitsluitend PDF-documenten toevoegen;

 • word nu lid

  U vermeldt uw naam en adres.

 • word nu lid

  Download hier de officiële klachtenregeling van Waterschap Vallei & Veluwe

klachtenmeldpunt


Klachtafhandeling:

Door middel van dit formulier kunt u een klacht indienen bij het Klachtenmeldpunt Aanbestedingen van Conducto Inkoopadvies B.V. over de aanbestedingsprocedure. Om uw klacht te behandelen worden uw persoonsgegevens verwerkt. Meer informatie over hoe Conducto dat doet leest u in dit privacy statement. Wij verzoeken u geen onnodige persoonsgegevens te verstrekken en in ieder geval geen bijzondere persoonsgegevens aan ons te verstrekken.