Contact opnemen

Provincie Utrecht

Provincie utrecht

Online klachtenmeldpunt

Hebt u een klacht over een aanbesteding van Provincie Utrecht, dan kunt u hier uw klacht indienen. U krijgt van ons een bevestiging nadat uw klacht in behandeling is genomen. In de aanbestedingsdocumenten vindt u de beschrijving van de klachtenprocedure.

klachtenmeldpunt


Klachtafhandeling:

Door middel van dit formulier kunt u een klacht indienen bij het Klachtenmeldpunt Aanbestedingen van Conducto Inkoopadvies B.V. over de aanbestedingsprocedure. Om uw klacht te behandelen worden uw persoonsgegevens verwerkt. Meer informatie over hoe Conducto dat doet leest u in dit privacy statement. Wij verzoeken u geen onnodige persoonsgegevens te verstrekken en in ieder geval geen bijzondere persoonsgegevens aan ons te verstrekken.