Contact opnemen

Gemeente Hoorn

logo-gemeente-hoorn

Online klachtenmeldpunt

Bent u direct belanghebbende bij een specifieke aanbesteding van Gemeente Hoorn, dan kunt u hier uw klacht indienen. U krijgt van ons een bevestiging nadat uw klacht in behandeling is genomen. In de aanbestedingsdocumenten vindt u de beschrijving van de klachtenprocedure.

Een klacht dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • word nu lid

  De klacht heeft betrekking op een specifieke aanbesteding van Gemeente Hoorn;

 • word nu lid

  De klacht is al eerder aan de orde gesteld in de Nota van Inlichtingen;

 • word nu lid

  U bent direct belanghebbende bij de specifieke aanbesteding;

 • word nu lid

  U omschrijft duidelijk waarover u specifiek klaagt en doet een voorstel hoe dit knelpunt verholpen kan worden;

 • word nu lid

  U voegt alle relevante aanbestedingsdocumenten (inclusief Nota van Inlichtingen) toe als bijlage(n). U kunt uitsluitend PDF-documenten toevoegen.

klachtenmeldpunt


Klachtafhandeling: