Contact opnemen

Gemeente Stede Broec

sb_def

Online klachtenmeldpunt

Bent u direct belanghebbende bij een specifieke aanbesteding van de Gemeente Stede Broec, dan kunt u hier uw klacht indienen. U krijgt van ons een bevestiging nadat uw klacht in behandeling is genomen. Hier vindt u de beschrijving van de klachtenprocedure.

Een klacht dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • word nu lid

  De klacht heeft betrekking op een specifieke aanbesteding van de Gemeente Stede Broec;

 • word nu lid

  Klachten over geschiktheidseisen, selectiecriteria of contractvoorwaarden zijn aan de orde geweest bij de Nota van Inlichtingen. Na de gunning worden alleen klachten over de gunningsprocedure in behandeling genomen;

 • word nu lid

  U bent direct belanghebbende bij de specifieke aanbesteding;

 • word nu lid

  U omschrijft duidelijk waarover u specifiek klaagt en doet een voorstel hoe dit knelpunt verholpen kan worden;

 • word nu lid

  U voegt alle relevante aanbestedingsdocumenten en eventuele communicatie omtrent het geheel (Offerte-aanvraag, Nota van Inlichtingen, Programma van eisen, Overeenkomst) toe als bijlage(n). U kunt uitsluitend PDF-documenten toevoegen.

klachtenmeldpunt


Klachtafhandeling:

Door middel van dit formulier kunt u een klacht indienen bij het Klachtenmeldpunt Aanbestedingen van Conducto Inkoopadvies B.V. over de aanbestedingsprocedure. Om uw klacht te behandelen worden uw persoonsgegevens verwerkt. Meer informatie over hoe Conducto dat doet leest u in dit privacy statement. Wij verzoeken u geen onnodige persoonsgegevens te verstrekken en in ieder geval geen bijzondere persoonsgegevens aan ons te verstrekken.