Contact opnemen

Gemeente Enkhuizen

enkhuizen_def

Online klachtenmeldpunt

Bent u direct belanghebbende bij een specifieke aanbesteding van de Gemeente Enkhuizen, dan kunt u hier uw klacht indienen. U krijgt van ons een bevestiging nadat uw klacht in behandeling is genomen. Hier vindt u de beschrijving van de klachtenprocedure.

Een klacht dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • word nu lid

  De klacht heeft betrekking op een specifieke aanbesteding van de Gemeente Enkhuizen;

 • word nu lid

  De klacht is al eerder aan de orde gesteld in de (indien mogelijk) Nota van Inlichtingen, per mail of ander berichtenverkeer met de Gemeente;

 • word nu lid

  U bent direct belanghebbende bij de specifieke aanbesteding;

 • word nu lid

  U omschrijft duidelijk waarover u specifiek klaagt en doet een voorstel hoe dit knelpunt verholpen kan worden;

 • word nu lid

  U voegt alle relevante aanbestedingsdocumenten en eventuele communicatie omtrent het geheel (Offerte-aanvraag, Nota van Inlichtingen, Programma van eisen, Overeenkomst) toe als bijlage(n). U kunt uitsluitend PDF-documenten toevoegen.

klachtenmeldpunt


Klachtafhandeling: